Afgelopen week was er behoorlijke commotie in de media over Minister Cramer, die een streep haalde door de plannen voor een windpark bij Woerden. Op 19 februari berichtten onder andere Trouw en NRC over deze stap. Volgens de woordvoerder Jan Jaap Eikelboom van het Ministerie van VROM passen windmolens niet in het Groene Hart: “Je moet goed nadenken over waar ze in het landschap passen. En dat is bij voorkeur in een meer geïndustrialiseerd landschap." Een dag later stond in Trouw een artikel over het belang van het landschap versus windturbines. Ook werden diverse ingezonden brieven gepubliceerd. De stap leidde ertoe dat de Provincie Utrecht zijn handen van het plan aftrok. De gemeenteraad van Woerden moet nog een beslissing nemen, maar dit zal naar verwachting conform het advies van Minister Cramer zijn. De reactie van voorstanders op het advies was dat het het beleid niet duidelijk is en dat zij zich vooral zorgen maken om de precedent werking ervan (Trouw, 21 februari 2008). Het advies van Minister Cramer is echter een stap voorwaarts in het windenergiebeleid van de overheid, omdat het een verdere verindustrialisering van het landschap tegengaat. Ook Milieudefensie schaart zich achter dit beleid, en de Commissie Duurzame Energie adviseert om een bedrag van 250 miljoen te investeren in onderzoek naar andere vormen van energie (AD, 21 februari 2008).