In de aanloop naar het overleg op 26 februari 2008 over de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), vond op 13 februari een rondetafelgesprek plaats tussen de vaste kamercommissie van Economische Zaken en een aantal genodigden. Omdat het NKPW niet tot deze genodigden behoorde is op 11 februari een brief gestuurd om het standpunt van het NKPW inzake de SDE kenbaar te maken. Deze brief ging vergezeld van het ‘Schema Energiestromen’ dat door Jansen (NKPW) & Van Driel is gemaakt met behulp van gegevens van Energie Centrum Nederland (ECN). Dit schema visualiseert de geringe bijdrage van windenergie in het geheel van de energiestromen.