De vijf windturbines in de Hoofdplaatpolder bij Hoofdplaat maken te veel lawaai. Dat concludeert Frits van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn rapport Metingen van geluid en wind bij windpark Hoofdplaatpolder.

 

Van den Berg heeft het onderzoek verricht op verzoek van de Stichting Actiegroep Windturbines Hoofdplaat. In deze stichting zit een aantal omwonenden die klagen over geluidsoverlast, verminderd uitzicht en slagschaduw. De stichting had geen enkel vertrouwen in twee onderzoeken van bureau Schoonderbeek en Partners. Uit de metingen, in opdracht van de gemeente Sluis, kwam naar voren dat het geluid van de turbines binnen de wettelijke normen viel. Ook een vorig jaar uitgevoerde geluidsmeting van adviesbureau Greten uit Roosendaal concludeerde hetzelfde. Van den Berg zegt over het laatste onderzoek: ‘Het rapport gaat volstrekt voorbij aan de geconstateerde problemen en de auteur gaat als een nieuweling in deze materie uit van veronderstellingen over het windgedrag die niet correct zijn. ‘ Van den Berg is tot de conclusie gekomen dat geluidsoverlast van windturbines zich vooral voordoet bij een zogenaamde stabiele atmosfeer. Hierdoor gaat het aan de grond zachter waaien, maar in de hogere luchtlagen waar de wieken van de turbines zich bevinden juist harder. Een verschijnsel dat zich vooral in de lente en de zomer ’s avonds en ’s nachts tijdens onbewolkte dagen voordoet. Gevolg: overschrijding van de wettelijke normen.

De gemeente Sluis heeft het onderzoek niet betrokken bij de besluitvorming, omdat de afronding van het rapport langer op zich liet wachten dan de bedoeling was. De vijf molens mogen dan ook gewoon door blijven draaien.

Voorlopig krijgt de gemeente het rapport ook niet te zien. Cor van Melle van de actiegroep: “Het heeft toch geen enkele zin om het rapport aan de gemeente te presenteren. Met welk argument je ook komt, de gemeente veegt het toch van tafel. We zien elkaar wel voor de rechter.”

 

 

PZC, 14 januari 2008

 

 

Noot NKPW: het citaat in de laatste alinea is niet correct weergegeven, aldus contactpersoon Cor Melle: de onderhandelingen zijn door de gemeente afgebroken, onder het motto dat ze hun tijd anders kunnen besteden en dat men elkaar wel zou zien voor de rechter. De journalist van de krant weigerde dit recht te zetten.