Windmolens kunnen slaapverstoring voor omwonenden betekenen. Burgemeester en wethouders van Hardenberg laten dat weten in een brief aan Stichting tot behoud van het open landschap tussen Dedemsvaart, Ommen en Rheezerveen (BOLDOR). De stichting is tegen de plaatsing van windturbines en heeft eerder aan de gemeente een brochure over de gevolgen van geluid (ook laag frequent geluid) aangeboden.

 

De mogelijke oorzaak van de overlast is modulatie oftewel overgang in toonsoort. Het college: "Modulatie lijkt zich vooral ’s nachts voor te doen. Hierdoor is het niet onwaarschijnlijk dat dit kan leiden tot slaapverstoring. Er zijn inmiddels studies die aangeven dat slaapverstoring door geluid van windturbines een relevant gezondheidseffect kan zijn. Tot op heden zijn er echter nog onvoldoende gegevens beschikbaar om deze relatie met zekerheid vast te kunnen stellen. Meer onderzoek is nodig."

Bij de inschatting van overlast wordt nu vooral uitgegaan van de situatie overdag. "Na zonsondergang produceren windturbines vaak meer geluid. Ook modulatie lijkt dan nog meer voor te komen. In de huidige berekening van de geluidsbelasting wordt hier geen rekening mee gehouden", aldus het college. In opdracht van VROM wordt op dit moment aan een betere berekening van de geluidsbelasting door windparken gewerkt.

BOLDOR-voorzitter Martin Koopman zegt ‘heel erg blij’ te zijn dat de gemeente Hardenberg de zaak serieus neemt. "En we zijn ook blij dat het college erkent dat we een punt hebben. Er wordt toch ingezien dat er wellicht iets aan de knikker is."

Wat Koopman wel mist is een duidelijke vervolgstap. "We moeten afwachten alvorens de gemeente een besluit neemt."

Hij heeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant wil BOLDOR snel duidelijkheid, maar ook komt langer wachten niet slecht uit. "Tijd werkt in ons voordeel. Twee jaar geleden was weinig bekend over de gezondheidsrisico’s. Het zou sneu zijn als in de tussentijd een besluit was genomen", meent de voorzitter.

 

Stentor, 10 maart 2008