Het verzet tegen vijf grote windmolenparken aan de west-, noord- en zuidkant van de Noordoostpolder groeit. "De windturbines bederven en verrommelen de schaarse collectieve open ruimte in ons dichtbevolkte land, in dit geval van IJsselmeer en Noordoostpolder", zegt mr. ir. Roeland van Rooij van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie.

 

Het platform is in actie gekomen nu de Koepel Windenergie Noordoostpolder een samenvatting van de milieu-effectenrapportage (MER) heeft uitgebracht. Het rapport is opgesteld door ingenieursbureau Royal Haskoning en geeft een beeld van de invloed van de windparken op woonomgeving, vogels, landschap en veiligheid. Het is noodzakelijk om een bestemmingsplan voor de windparken te kunnen maken.

De belangrijkste conclusie van de MER is dat het plaatsen van grotere turbines op ruime onderlinge afstand de voorkeur verdient. Het gaat in totaal om 450 megawatt aan windvermogen. Dat wil zeggen: tachtig tot honderd windmolens met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 190 meter. Het plaatsen van grotere molens op ruimere afstand betekent dat ze elkaar minder wind ‘afvangen’.

Een andere aanbeveling is de buitendijkse opstelling langs de Noordermeerdijk 500 meter naar het westen te verplaatsen. Zo valt de verstoring van dit windpark samen met de verstoring van de nieuw te graven vaargeul Amsterdam-Lemmer.

Omgerekend naar het gemiddeld elektriciteitsverbruik in Nederland betekenen de windparken van de koepel een stroomproductie voor 480.000 huishoudens. Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie kijkt juist naar de totale energiebehoefde van huishoudens, waarvan gas het grootste deel uitmaakt. Omgerekend leveren de vijf windparken dan energie op voor 13.600 gezinnen. "Dat is driekwart van de bevolking van Urk." Niks een park van nationaal belang dus, vindt Van Rooij. Het NKPW heeft de nadelen in kaart gebracht en met behulp van Google Earth gevisualiseerd. "De visuele impact van dit grootschalige windpark, bezien vanaf land en ook vanaf het IJsselmeer, is enorm", concludeert Van Rooij. Zeker voor Urk en Espel. Ter vergelijking: de vuurtoren van Urk is met lichtkoepel 27 meter hoog. Inwoners van Urk zullen zeker ook met geluidsoverlast te maken krijgen, betoogt Van Rooij. "VROM werkt nu aan strengere milieunormen. Zolang die niet bekend zijn moet je de potentiële geluidsoverlast zeer ernstig nemen."

 

Stentor, 15 maart 2008