Naast veel omwonenden heeft ook Natuurmonumenten bezwaar aangetekend tegen de komst van windmolens in het Duivense Broek. Natuurmonumenten stelt dat de windturbines ’tot op grote afstand zullen leiden tot zware landschappelijke en ecologische effecten’.

 

De vereniging vraagt de gemeente Duiven haar besluit terug te draaien en geen windmolens toe te staan.

Natuurmonumenten tekent in haar bezwaar aan dat ze zelf een groot voorstander is van alternatieve vormen van energie. Volgens haar moeten windmolens echter op zee geplaatst worden, omdat ze daar het meest effectief zijn. Daarnaast tasten ze daar ‘de schaarse ruimte in Nederland het minst aan en richten ze daar ecologisch de minste schade aan’.

Volgens Natuurmonumenten tasten de windmolens in het Duivense Broek met hun 150 meter wiekhoogte het uitzicht vanuit nationaal park Veluwezoom in ernstige mate aan. Tevens zijn er volgens Natuurmonumenten negatieve consequenties voor het net geopende Veluwetransferium Posbank. "De turbines zijn een directe aantasting van dit recreatieve product." Natuurmonumenten noemt de windmolens ook in strijd met het provinciaal beleid. Dit omdat ze ook een aantasting zijn van de Groene Wig Velp-Rheden, waarmee de provincie de openheid van landschappen langs de Veluwe wil garanderen.

Duivens wethouder Nico Verlaan is niet onder de indruk. "Alles rondom die windturbines is geregeld. We kunnen niet terug." Verlaan bedoelt dat een meerderheid van de gemeenteraad zich achter het plan heeft geschaard waardoor aanvrager WEOM (onderdeel van energiebedrijf NUON) er vanuit mag gaan dat de turbines mogen komen. De gemeente is wel verplicht alle ingediende bezwaren te toetsen. Dat gebeurt nu. Dat resulteert in een advies aan het college van burgemeester en wethouders om wel of niet met het plan door te gaan. Als het college dat wel doet, wat voor de hand ligt, kan tegen de bouwvergunning opnieuw bezwaar gemaakt worden.

Verlaan denkt hoe dan ook met de turbines voor een goede zaak te strijden. "Ze zijn niet meer aan te slepen, zoveel vraag is er naar. De levertijd is anderhalf jaar. Wij zijn dus echt niet de enige die windturbines willen."

 

De Gelderlander, 12 maart 2008