Donderdagavond 24 april vond een bizarre besluitvorming plaats over de opschaling van de windmolen in de Bodegraafse gemeenteraad. Binnen een half uur draaide een meerderheid om in een minderheid. Een discussie die al 6 jaar de gemoederen flink bezighoudt werd op deze onnavolgbare wijze beslecht.

 

Dat de SGP en VVD tegen deze windmolen waren was al een tijdje duidelijk. In de commissievergadering begin april sprak uiteindelijk ook het CDA zich uit tegen de grotere windmolen, terwijl ze deze wel in hun eigen milieubeleidsplan hadden staan. Alleen GroenLinks en de ChristenUnie bleken duidelijke voorstanders van deze vorm van duurzame energie op Bodegraafse bodem te zijn. De PvdA en een deel van Beter Bodegraven spraken hun twijfels uit tegen een grote windmolen omdat ze niet waren overtuigd dat aan alle bezwaren van omwonenden tegemoet was gekomen.

 

In de week daarna groeide echter toch nog overeenstemming tussen de zogenaamde coalitiepartijen Beter Bodegraven, PvdA, CU en GroenLinks over een compromis: een molen van 100 m tiphoogte i.p.v.120 m en iets meer zuidelijk geplaatst. Maar dat deze overeenstemming tijdens de raadsvergadering niets waard bleek hadden velen niet verwacht. De voorstanders op de tribune waren verbijsterd.  

 

De PvdA die in de eerste ronde nog aangaf voor het compromis te zijn bleek opeens in de tweede ronde daarop terug te komen. Zij legde hiermee volgens Marlou Min, voorzitter van de afdeling van GroenLinks, een bom onder de progressieve samenwerking maar zette ook hun eigen PvdA-wethouder Bouwens en met hem het College van B&W in haar hemd. Windenergie is immers onderdeel van het werkprogramma van het huidige College.

 

Ze voegt er aan toe: “We hadden eerder de voorstanders van de windmolen moeten mobiliseren, want wij weten dat dat er velen zijn. Omdat wij dachten met alle onderzoeksresultaten het gelijk aan onze zijde te hebben, hebben we dat verzuimd.  Stom, nu heeft de actiecomité het debat gedomineerd met alle emoties van dien.” 

 

Nu de grotere windmolen definitief van de baan is, is GroenLinks teleurgesteld. Teleurgesteld omdat de raad tegen een grotere windmolen is en daarmee een klimaatneutraal Bodegraven zo goed als onmogelijk is. Tevens is GroenLinks teleurgesteld in haar coalitiepartner de PvdA. Zij waren eerst voor, toen tegen, toen voor het compromisvoorstel en toen weer tegen. 

 

Volgens GroenLinks zijn ook de ‘groene’ argumenten waarmee deze windmolen is weggestemd bizar. Broos de Groot, GroenLinks raadslid zei daarover: “Zowel rechts als links buitelden over elkaar heen met het roemen van de waarden van het Groene Hart en het Open Venster tussen Woerden en Bodegraven. 

 

In dezelfde raadsvergadering al bleek dat niet veel waard toen GroenLinks alleen stond tegen het werklint in Nieuwerbrug. We moeten dus nog zien wat deze woorden echt waard zijn in raadsvergadering van mei als het milieubeleid in zijn algemeenheid besproken wordt. De andere partijen zullen dan echt de daad bij het woord moeten voegen anders worden ze ongeloofwaardig. Wij zullen met een veel praktische voorstellen komen. We gaan ons best doen om deze breuk te helen.”

 

Digitale Bodegraafse Krant, 28 april 2008