LJN: BC9578, Raad van State, zaaksnummer 200704931/1, uitspraak d.d. 16-04-2008

 

Dongeradeel

 

In deze zaak gaat het om een vergunning voor het plaatsen van vier windturbines naast een rijksmonument

 

Samenvatting

 

Appellant verzoekt om een vergunning voor het plaatsen van vier windturbines op het terrein van een voormalige steenbakkerij in de gemeente Dongeradeel.

De rechtbank Leeuwarden wijst  dit verzoek af om reden van strijd met de monumentenwet, waarna appellant in beroep gaat bij de RvS.

De RvS is van oordeel dat het aanwijzingsbesluit voor het rijksmonument niet het gehele -voormalige – steenbakkerijcomplex betreft, doch slechts de steenbakkerij met schoorsteen en vier haaghuizen. Ingrepen die mogelijk afbreuk doen aan de omgeving van een naastgelegen monument, vallen niet onder de vergunningsplicht van de Monumentenwet.

De als rijksmonument aangewezen bouwwerken worden niet als zodanig gewijzigd of verstoord door de bouw van de windturbines.

Het hoger beroep van appellant is gegrond.

Het college van B&W Dongeradeel dient met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspaak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: BC9578

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 30-04-2008