Honderd windturbines of meer die nauwelijks bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot? "U heeft de plicht en de macht er voor te waken dat er nooit zoveel wordt opgeofferd voor zo weinig." Dat schrijft Creilenaar Piet Reinders in een open brief aan het gemeentebestuur van Noordoostpolder. Reinders is voorzitter van stichting De Rotterdamse Hoek, die zich verzet tegen de plannen van de Koepel Windenergie Noordoostpolder voor vijf windmolenparken binnen- en buitendijks langs de polderdijken.

 

Met de open brief wil Reinders burgemeester en wethouders ervan overtuigen dat het ‘onverantwoordelijk’ is mee te werken aan de windmolenplannen. "Een handvol initiatiefnemers staat op het punt hun plannen door te drukken. Dat moet voor u toch een schrikbeeld zijn", schrijft Reinders aan het gemeentebestuur. Volgens De Rotterdamse Hoek dragen de honderd geplande grote turbines rond de dijken van Noordoostpolder slechts 0,08 procent bij aan de vermindering van de Nederlandse CO2 uitstoot.

 

De aanhangers van De Rotterdamse Hoek die in de buurt van de geplande windparken wonen, zullen in elk geval planschade claimen als de gemeente het bestemmingsplan voor de windparken in procedure brengt. De vorige minister van Economische Zaken, Brinkhorst, verklaarde de plannen voor de windparken in Noordoostpolder van nationaal belang. Reinders noemt dat ‘een sluwe politieke streek’ omdat daardoor een snelle en eenvoudige inspraakprocedure mogelijk is. De bewoners rond de dijk zijn volgens De Rotterdamse Hoek de dupe. "Het vooruitzicht is beangstigend: vernield landschap, scherpe daling van de waarde van onroerend goed, vooral ’s nachts binnenshuis veel geluidsoverlast, kans op vreemde ziektes en moeizame, kostbare en frustrerende procedures om iets van schade vergoed te krijgen", aldus Reinders. Hij wil dat het gemeentebestuur zich anders opstelt. "U wekt nu de schijn dat u alleen maar bezig bent met de belangen van enige tientallen molenbouwers."

 

De Stentor, 6 mei 2008