LJN: BD0333, Raad van State, zaaksnummer 200705461/1, uitspraak d.d. 23-04-2008

 

Sevenum

 

In deze zaak gaat het om de wens vier windturbines op te richten in een gebied bestemd voor ‘Park de Peelbergen’.

 

Samenvatting

 

De raad van de gemeente Sevenum heeft besloten het bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’ vast te stellen. Daartegen komt appellant op bij de RvS, onder meer omdat niet is voorzien in de door hem gewenste mogelijkheid bij zijn agrarisch bedrijf vier windturbines op te richten.

In het geding wordt duidelijk dat de raad van Sevenum het voorgestane toeristisch en recreatief karakter van het gebied laat prevaleren boven het belang van appellant bij de plaatsing van windturbines op zijn gronden.

De RvS is van oordeel dat niet is gebleken dat de raad bij die beslissing de belangen van appellant niet heeft betrokken.  De conclusie is dat het college van B&W van Sevenum zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Het beroep van appellant [die vier windturbines wenst op te richten] is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspaak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: BD0333

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 30-04-2008