Het NKPW heeft op 9 mei 2008 een brief aan minister Cramer gestuurd, naar aanleiding van een recent onderzoek van Dr. Frits van den Berg naar vijf turbines in de Hoofdplaatpolder. Dit onderzoek toont aan dat ook in het kustgebied veelvuldig een stabiele atmosfeer voorkomt, wat uit KNMI gegevens al sinds 1972 bekend is. Een stabiele atmosfeer veroorzaakt bij alle nabij gelegen woningen geluidoverlast. De conclusies bevestigen eerder onderzoek (Hoge molens vangen veel wind, deel 1 en deel 2, 2002), uitgevoerd bij de Lethe in Noordoost Groningen. In de brief wordt mevrouw Cramer erop geattendeerd dat de geluidregels voor hoge windturbines achterhaald zijn, maar nog steeds worden toegepast. Zij wordt gevraagd de rekenregels met spoed te wijzigen en de huidige regeling op te schorten. Tenslotte vraagt het NKPW haar om een inventarisatie te doen van de locaties in Nederland waar veel geluidhinder wordt ervaren, met een daarbij behorend herstelplan. Op 12 mei is hierover een persbericht verzonden.