Den Haag liet een flutrapport maken om het massieve volksverzet tegen windmolens te kunnen breken, schrijft Pieter Lukkes in de Leeuwarder Courant.