LJN: BG1152, Raad van State, zaaknummer 200705534/1, uitspraak: 22-10-2008

Windpark Overtoom, gemeente Heerhugowaard

 

 

 

 

Samenvatting

 

 

De raad van de gemeente Heerhugowaard heeft twee bestemmingsplannen vastgesteld ten behoeve van een windpark (het plan). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft het plan goedgekeurd.

Daartegen hebben de ‘Vereniging van eigenaars van het appartementengebouw Cassini (appellant 1)en een particulier (appellant 2) beroep ingesteld bij de RvS.

De RvS oordeelt  alle beroepsgronden ongegrond, omdat de gemeente elk bezwaar van appellanten met deskundigenrapporten heeft gepareerd.

 

 

In deze uitspraak komt een bijzonder aspect aan de orde:

‘Moeten alternatieven aan de orde zijn gekomen?’

 

Appellanten kunnen zich niet verenigen met de voor de windturbines gekozen locatie. Zij achten een [met name genoemd] ander gebied geschikter voor het plaatsen van windturbines.

De RvS oordeelt dat het bestaan van alternatieven op zich geen grond kan vormen voor het onthouden van goedkeuring aan het plan. Alternatieven komen eerst aan de orde indien blijkt van ernstige bezwaren tegen het voorgestane gebruik waarop het plan ziet. Hetgeen appellanten hebben aangevoerd, leidt niet tot het oordeel dat GS zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat deze situatie zich in dit geval niet voordoet.

 

 

Voor de volledige tekst, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BG1152

 

 

 

 

Woerden, d.d. 22-10-2008

Roeland van Rooij