Uit documenten, die behoren bij de vergunning die aan Windpark Rijnwoude BV is verleend, blijkt dat er grote bedragen aan subsidie worden betaald aan de eigenaren van windmolens. Volgens een e-mail van 31 mei 2006 door Prodeon verzonden aan de Gemeente Rijnwoude, waarin de bouwers aandringen bij de gemeente op spoed bij het verlenen van de bouwvergunning,  bedraagt de zogenaamde MEP (subsidie) bijdrage voor de 4 windmolens in 10 jaar ruim 16 miljoen Euro.