Een ruime vertegenwoordiging van het plaatselijke en provinciale bedrijfsleven heeft bezwaar gemaakt tegen de windmolenplannen langs de dijken van de Noordoostpolder. In een brief aan het provinciebestuur wordt geschreven dat de plannen een belemmering zouden zijn voor de economische ontwikkeling van Urk.

 

Bedrijvenkring Urk (BKU) nam het initiatief om naar de provincie te stappen. Die organisatie wordt gesteund door  de Vereniging van Visgroothandelaren Urk, Stichting Urk Promotie, Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland en VNO-NCW/MKB Flevoland.

 

"Het kan toch niet zo zijn dat het ontwikkelen van een dergelijk initiatief in de ene gemeente, ten koste gaat van de economische ontwikkeling van een andere gemeente", zegt voorzitter Evert Jansen van de BKU. "De realisatie van een dergelijk windmolenpark staat ons inziens de verdere ontwikkeling van Urk in de weg, mede omdat voor de verdere uitbreiding van ons bedrijventerrein en een mogelijke buitendijkse haven, de sprong over de Domineesweg, richting de Zuidermeerdijk gemaakt moet worden."

 

De plannen zouden ook slecht zijn voor het toerisme. De briefschrijvers vrezen dat afbreuk wordt gedaan aan de aantrekkingskracht op bootpassanten. Verder zetten ze vraagtekens bij het positieve effect van windmolens op de economische ontwikkeling van de gemeente Noordoostpolder. ,,Het zal weinig tot geen extra arbeidsplaatsen opleveren. De windmolens zullen al helemaal geen nieuwe bewoners of toeristen trekken en het lijkt ons niet voor de hand liggend dat de molens in Flevoland geproduceerd worden.” Ook vraagt Jansen zich af wat het effect op de IJsselmeervisserij zal zijn.

Meedenken
De BKU schrijft graag mee te willen denken over andere vormen van energiewinning. Jansen: "Onlangs hebben wij een gesprek gevoerd met de Gasunie over de mogelijkheden voor het winnen van gas uit onder andere visafval. Daarbij zouden ook heel goed afvalstromen vanuit de agrarische sector betrokken kunnen worden. Een ander element is het onderzoeken van mogelijkheden voor zonnecollectoren op de platte daken van onze lokale visindustrie en de daken van de boerenschuren in de polder."

 

Website ‘Op Urk’, 13 november 2008