"We zwemmen een fuik in”, meent Teun Nijdam van de PvdA/GroenLinks. Zijn partij is er nog niet uit als het gaat om de plannen van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. "De fractie heeft er grote moeite mee.” De bron van de plannen voor een windpark in het IJsselmeer en langs de Zuider-, Wester- en Noordermeerdijk ligt in 1998, toen de gemeenteraad besloot molens op boerenerven te verbieden.

 

Als compensatie zouden initiatiefnemers met plannen voor windturbines en ook particulieren in Noordoostpolder mogen participeren in het nieuwe windpark aan de dijk en in het IJsselmeer. Sindsdien is er veel veranderd: de turbines zijn groter, er is meer bekend over geluidhinder en het verzet tegen de plannen is flink gegroeid. Meerdere partijen twijfelen openlijk aan het windpark. "We krijgen dan wel te maken met enorme planschadeclaims. We zijn een onbetrouwbare overheid. We moeten het spel afronden zoals het is beloofd. Als het bestemmingsplan er ligt, zullen we oordelen”, zegt Wiemer Haagsma (Politieke Unie).

Berthoo Lammers van ONS Noordoostpolder heeft recht van spreken. Zijn partij was in 1998 nog niet politiek actief. Hij is ronduit tegen de plannen van de Koepel Windenergie. " In 2002 was het idee nog dat er molens zouden komen van één megawatt. Nu praten we over turbines waar een Boeing in past. Hier is het landschappelijk belang van onze mooie polder in het geding”, aldus Lammers.

Ook de VVD twijfelt. "We hebben andere vormen van alternatieve energie. De warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw bijvoorbeeld”, aldus Anjo Geluk. Het probleem is, zegt wethouder Leo Voorberg, dat de Noordoostpolder niet blanco in het proces staat. Er is een voorgeschiedenis. De gemeente treft nu voorbereidingen voor het bestemmingsplan, de mer-procedure en het geluidbeleid. "Als we het beleid ter discussie stellen, zien anderen ons als een onbetrouwbare partner.”

 

De Stentor, 3 december 2008