Het kabinet haalt zijn ambitieuze plannen voor de bouw van windmolens op land bij lange na niet. Er is in Nederland een groeiend verzet tegen de vaak 130 meter hoge windturinbes die het landschap volgens velen verpesten. Vooral in Urk en elders in Flevoland zijn de messen geslepen: stees meer groeperingen zijn tegen de komst van honderd windmolens, aldus de Telegraaf (22 dec. 2008).