LJN: BH3218, Raad van State, zaaknummer 200804085/1, uitspraak: 18-02-2009

 

Verandering bestaande windturbine, gemeente Noordoostpolder

 

 

 

 

Samenvatting

 

 

 

De eigenaar/exploitant van een bestaande windturbine gesitueerd in de Noordoostpolder, wil de machinegondel van de turbine vervangen door een andere. Hij dient hiertoe een bouwaanvraag in bij de gemeente. De gemeente weigert een bouwvergunning, omdat de verandering aan een windturbine in strijd zou zijn met het overgangsrecht van het huidige bestemmingsplan.

Na beroep bij de rechtbank Zwolle komt de zaak in hoger beroep bij de RvS.

De RvS oordeelt het volgende:

De overgangsbepalingen van het huidige bestemmingsplan laten een gedeeltelijke vernieuwing of verandering van een windturbine toe mits de bestaande afwijkingen van het bestemmingsplan daarbij naar de aard niet worden vergroot.

De vervanging van de machinegondel kan volgens de RvS niet worden aangemerkt als een vergroting naar de aard. De verandering leidt namelijk niet tot een andersoortige turbine dan de bestaande.

De RvS merkt overigens nog op dat in de overgangsbepaling niet is vastgelegd dat iedere vergroting van de omvang van bestaande turbines is uigesloten.

 

 

Het hoger beroep van de gemeente is ongegrond.

 

 

Commentaar

 

 

 

De gemeente Noordoostpolder wenst een uitstervingsbeleid voor de bestaande solitaire windturbines in de polder. In plaats van de bestaande turbines beoogt de gemeente een lijnopstelling van zeer grote turbines aan de binnenzijde van de IJsselmeerdijken rond de Noordoostpolder.

De uitspraak van de RvS doorkruist dit beleid.

 

 

Voor de volledige tekst, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BH3218

 

 

Woerden, 23-02-2009

Roeland van Rooij