De Raad van State heeft op 25 februari jl. de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de plaatsing van 17 windturbines in de Emmapolder (Delfzijl) vernietigd. Maar de molens waren inmiddels al wel door Essent geplaatst. Moeten ze dus weg? Daarover vraagt Paulus Jansen van de SP opheldering aan de verantwoordelijk minister Verburg (LNV) en minister Cramer (VROM).