Alle Kamper raadsfracties op de VVD na hebben zich uitgesproken tegen de komst van een park van twaalf windmolens langs de N50. De dreiging van een provinciale aanwijzing hangt door de afwijzing in de lucht.

 

De argumenten die de verschillende fracties naar voren brachten logen er niet om. De geplande windmolens passen niet binnen de afspraken die al in 2002 gemaakt zijn. De nieuwe turbines zijn namelijk hoger, maken meer geluid en veroorzaken ook meer slagschaduw dan in de beleidskaders van 2002 was overeengekomen.

 

De Stentor, 11 maart 2009