Het laatste woord over de bouw van drie windmolens in het zogenoemde ‘venster’ tussen Hardinxveld-Giessendam, bij tankstation De Bout, en Schelluinen is nog niet gesproken. Maandagavond richtte de actiegroep ‘Windmolens-NEE’ tijdens een bijeenkomst een vereniging op om de komst van de windmolens tegen te gaan. Volgens woordvoerder Wouter Veldhuis bestaat de vereniging uit veertig mensen die staan voor het welzijn van de inwoners in het Groene Hart. Daarbij worden ook juridische stappen niet geschuwd.

 

Veldhuis en de zijnen menen dat de honderdvijftig meter hoge windturbines horizonvervuilend zijn. ,,Daarnaast is het ook nog zo dat de in lijnopstelling langs de Betuwelijn komen te staan. Ze staan dan midden in een vliegroute voor vogels en werken dan als grote gehaktmolens. En binnen een straal van twee kilometer hoor je altijd een luid gezoem van de windmolens. Binnen die straal van twee kilometer valt heel Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam en Schelluinen. In dat gebied ligt al zoveel troep; de MerwedeLingelijn, de Betuwelijn, de A15 en nu willen ze ook nog windmolens gaan neerzetten."
 

Donderdag 12 maart zet de actiegroep haar standpunten uiteen bij de informerende raadsbijeenkomst die om 19.30 uur begint in het gemeentehuis in Hoornaar. Veldhuis: ,,We zullen daar in groten getale aanwezig zijn met spandoeken om te laten zien dat we het hier niet mee eens zijn. Naast de A15 plaatsen we een vijftien meter hoog bord en we willen posters en flyers verspreiden. Als in de besluitvormende raad van 26 maart een bouwvergunning wordt verleend voor de windmolens zullen we alles doen wat in ons vermogen ligt om de bouw uit te stellen. We schuwen dan ook juridische stappen niet."
 

De vereniging heeft per kern twee mensen aangewezen als spreekbuis namens de bewoners. Vanuit Hardinxveld-Giessendam vertegenwoordigt Wouter de Groot de belangen van de bewoners. Hij meent: ,,Wij als actiegroep vinden dat de windmolens niet in het Groene Hart moeten staan; windmolens die in zee staan, zijn efficiënter en geven meer energie." De actievoerder benadrukt dat rust en gezondheid van zeer groot belang is in de Alblasserwaard. De actievoerders worden vanuit de gemeente Giessenlanden vertegenwoordigd door woordvoerder Dick Groenenberg: ,,De waarde van de huizen daalt met dertig procent in een straal van twee kilometer rondom de windmolens. Wij vinden de communicatie en transparantie van de gemeente Giessenlanden ver beneden peil.”

In september vorig jaar ontstond veel beroering over het voorstel van de gemeente Giessenlanden om drie windmolens te bouwen in het zogenoemde ‘venster’. Op het moment werkt de gemeente Giessenlanden aan een nieuw raadsvoorstel waarin de ingebrachte zienswijzen worden meegenomen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam was één van de partijen die een zienswijze indiende. Ze dringt in haar zienswijze aan om af te zien van het starten van procedures ten aanzien van de windmolens tot de transformatievisie Merwedezone is vastgesteld. Dat plan omvat onder andere het realiseren van veertig megawatt aan energie, maar Giessenlanden gaat hier teveel solistisch te werk, meent de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De gemeente Gorinchem steunt de zienswijze van Hardinxveld-Giessendam.

Inwoners van het Groene Hart kunnen op de reeds gelanceerde website www.windmolens-nee.tk een enquête invullen over de windmolens. Ook staat daar meer informatie over de actiegroep ‘Windmolens-NEE’ en haar standpunten vermeld.

 

Het Kompas, 4 maart 2009