Minister Ronald Plasterk morrelt aan de grootse windmolenplannen van collega-minister Maria Van der Hoeven bij Urk. Vervuil niet onnodig de horizon van het mooie beschermde dorpsgezicht, waarschuwt Plasterk.

 

Opsteker
In Urk, waar ze juist deze week Van der Hoeven (Economische Zaken) op een boot vanaf het water probeerden het windmolenpark uit haar hoofd te praten, zijn ze blij met de actie van Plasterk. Gemeentewoordvoerder Martien Van der Zwan: ‘We zien het als een opsteker in deze bedreigende periode, waarin over Urk wordt beslist zonder dat wij invloed kunnen uitoefenen.’

Beschermd
Urk is verbolgen over de tachtig tot honderd windmolens – ‘zo hoog als de Euromast’ – die Van der Hoeven bij Urk wil laten bouwen. Deels op de dijk aan weerszijden van het dorp, deels op vijfhonderd en duizend meter uit de kust. In een poging medestand te vinden voor haar verzet, klopte het college aan bij minister Plasterk. Hij gaf in 2007 het oude dorp van Urk het predicaat beschermd stads- en dorpsgezicht. ‘Wat stelt dat predicaat nog voor als datzelfde kabinet plannen steunt om dit dorpsgezicht te verpesten?’, vat Van der Zwan samen.

Impact
Dat Plasterk hardop zegt dat het windmolenpark een ‘onmiskenbaar visueel-ruimtelijke impact heeft op het dorp Urk’, is een grote steun voor de gemeente, zegt de woordvoerder. Vanuit een boot op het IJsselmeer heeft het gemeentebestuur Van der Hoeven woensdag laten zien welk schitterend zicht op Urk door de molens verloren gaat. ‘We hadden de indruk dat de impact daarvan wel bij de minister is binnen gekomen.’

Alert
Daar komt de oproep van Plasterk nu bij. Aan het Urker college laat hij weten dat hij zijn collega’s van Economische Zaken en Vrom heeft gevraagd bijzonder alert te zijn op de gevolgen van het windmolenpark voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Daarnaast zal hij, met het oog op de Milieu Effectrapportage, zijn positie als wettelijk adviseur benutten om voor het windmolenplan ‘optimale keuzes ten aanzien van cultuurhistorie en landschap te bevorderen.’

 

Binnenlands Bestuur, 9 april 2009