De SP overweegt een initiatiefvoorstel te doen om rond windturbines een grotere veiligheidszone in te stellen. Aanleiding is een afgbroken wiek die in mei op de A6 bij Lelystad belandde. Kamerlid Paulus Jansen is volstrekt ontevreden met de antwoorden die hij van verantwoordelijk minister Cramer over de kwestie kreeg.

 

Jansen vind dat zulke ongelukken nooit mogen gebeuren. “Het is onacceptabel dat bij een defect aan een windmolen afgebroken onderdelen terecht kunnen komen op een weg, spoorlijn of een gebouw waarin zich mensen kunnen ophouden.” Hij bepleit een ruimere veiligheidszone rondom windturbines. De regels bepalen op dit moment dat windturbines zijn toegestaan bij een afstand van ten minste 30 meter uit de rand van een weg of – bij rotordiameter van meer dan 60 meter – ten minste de halve diameter. Bij vaarwegen in beheer bij Rijkswaterstaat betreft dit 50 meter of tenminste de halve rotordiameter.

 

Cobouw, website voor de bouw, 26 juni 2009