Bij beschikking gedateerd 28 februari 2007 heeft verweerder ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak van eiseres aan de [adres] te [plaatsnaam] (hierna: de woning van eiseres) voor het belastingjaar 2007 vastgesteld op € 169.000,00, waarbij is uitgegaan van 1 januari 2005 als waardepeildatum.
Het hiertegen door eiseres gemaakte bezwaar gedateerd 16 maart 2007 heeft verweerder bij uitspraak op bezwaar van 17 december 2007 gegrond verklaard en daarbij heeft hij de WOZ-waarde van de woning van eiseres vastgesteld op € 127.000,00. Tegen deze uitspraak op bezwaar heeft eiseres beroep ingesteld bij brief van 21 januari 2008, door de rechtbank ontvangen op 25 januari 2008. De WOZ-waarde van de woning wordt door de rechtbank bepaald op 84.500 euro.