Twee woningen zijn gelegen in de buurt van een windmolenpark (Hoofdplaatpolder, Zeeuws Vlaanderen) bestaande uit vijf turbines van 80 meter hoog en een wieklengte van 40 meter. Belanghebbenden maken bezwaar tegen de hoogte van de vaststelling van de WOZ-waarde. Het Gerechtshof van Den Haag gaat akkoord met het bijstellen van de waarde naar beneden, maar gaat niet mee in de volledige eis van de belanghebbenden (twee uitspraken: BK/ES-07/00268 en BK/EA-07/00361).