De langverwachte milieueffectrapportage (MER) voor het grote geplande Windpark Noordoostpolder is in conceptvorm gepubliceerd op de betreffende website.