In de polder Rolleplaat mogen maximaal zes windturbines gebouwd worden. Het initiatief van Raedthuijs Windenergie viel niet bij iedereen in goede aarde. Omwonenden bundelden de krachten in het Platform Duurzame Energie West-Brabant en stuurden onlangs nog een brandbrief naar de raadsleden.

 

Het Platform zegt zich vooral zorgen te maken over de wildgroei van windmolens in de polders. "Het is ons volstrekt onduidelijk wie de regie heeft", aldus het Platform dat voorstelde een pas op de plaats te maken. "Breng eerst duidelijk in beeld waar windmolens gepland zijn en neem pas dan besluiten." Zover kwam het gisteravond niet. De meeste partijen zien een windmolenpark in de Rolleplaatpolder wel zitten. Dat er aan de andere kant van de Dintel op Steenbergs grondgebied ook een windmolenpark komt, werd niet als belemmering gezien. Alleen de PvdA bleef zich verzetten tegen de komst van het windmolenpark. "Wij vinden dat er langs de Dintel geen plek is voor windmolens", liet Ad van de Wetering weten. Als alles volgens de planning verloopt wordt in het voorjaar van 2011 begonnen met de bouw van het park.

 

Wel moet er een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt worden.

Dat voorstel van de VVD werd gisteravond tijdens de druk bezochte raadsvergadering door een meerderheid van de raad gesteund.

Wie dat moet betalen, werd gisteren nog niet duidelijk. "Het gaat om ongeveer 10.000 euro", schat VVD’er Kees van Schenk Brill. "Het kan zijn dat er in de overeenkomst die straks gesloten wordt, de initiatiefnemer de MER betaald. Dat wordt straks wel duidelijk."

Aan het windmolenpark dat straks langs de Dintel verrijst, hangt overigens geen MER-plicht. Een MER is pas nodig als er meer dan 30 megawatt (zie Noot) wordt opgewekt. De zes windturbines in de Rolleplaatpolder zijn goed voor 14,4 megawatt.

 

BN DE Stem, 17 juli 2009

 

Noot NKPW: de MER-plicht geldt voor een park van 15 MW of meer, of meer dan 10 turbines.