De VVD en de SP in de Tweede kamer willen opheldering van het kabinet over de manier waarop geluidhinder door windmolens wordt gemeten. De methode die nu wordt gebruikt, geeft volgens de partijen onvoldoende weer hoe groot de overlast is tijdens nachtelijke uren. Volgens VVD en SP bestaat er inmiddels een betere meetmethode. De Tweede Kamerfracties vragen zich af waarom het ministerie van VROM die methode niet gebruikt (RTV Noord, 20 juli 2009).