De gemeente Apeldoorn onderzoekt de mogelijkheden voor een tweede windmolenpark. Ze richt haar pijlen op een locatie langs de A50 richting het noorden.

Over de exacte locatie en het aantal windmolens dat daar zou moeten komen kan de gemeente nog niets zeggen, meldt woordvoerder Robert Spijkerman.

Windmolenprojecten moeten de Apeldoornse ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn – evenveel duurzame energie opwekken als in de bebouwde omgeving wordt gebruikt – een flinke slinger geven.

Het zou, als er windmolens op de Ecofactorij worden gerealiseerd, het tweede windmolenpark in Apeldoorn zijn.

De gemeente is al zo’n tien jaar bezig met windmolenplannen voor de Ecofactorij. Daar moeten vijf molens van, inclusief wieken, zo’n 150 meter hoog komen. Die molens leveren straks energie voor zo’n negenduizend huishoudens. Het project heeft in de loop der jaren echter met de nodige tegenslagen te kampen gehad. Jongste sta in de weg leek een faillissement van het energiebedrijf Econcern, in juni van dit jaar. Evelop, het bedrijf dat vijf windmolens op de Ecofactorij wil ontwikkelen, was een dochter van Econcern. Eneco heeft de dochteronderneming echter overgenomen uit de failliete boedel, waardoor de plannen voor het windmolenpark kunnen doorgaan.

Het is nog niet bekend wanneer wordt gestart met de bouw van de molens op de Ecofactorij. Volgens gemeentewoordvoerder Spijkerman is de gemeente momenteel bezig met het afronden van praktische zaken. ,,We verwachten de procedure eind dit jaar af te ronden. Vervolgens hebben mensen de gelegenheid om eventueel bezwaar te maken. Afhankelijk daarvan kan met de bouw begonnen worden.”

De Stentor, 5 oktober 2009