In China’s plannen om groene steden te creëren die met enorme windmolenparken van de nodige elektriciteit voorzien worden, zit toch nog een venijnig addertje onder het gras verborgen: er moeten ook tientallen kolencentrales gebouwd worden in de directe omgeving om de volle 24 uur per etmaal levering te kunnen garanderen.

Deels komt dat doordat windenergie nu eenmaal afhankelijk is van de wind. Om ook zeker van energie te zijn in tijden van windstilte hebben bestuurders hun toevlucht genomen tot de bouw van kolencentrales.

China streeft ernaar in 2020 in 15% van zijn energiebehoefte te voorzien met duurzame energie, tweemaal zoveel als in 2005. Maar volgens experts kan het elektriciteitsnetwerk de groei van duurzame energie nu al niet aan. Vorig jaar was 30% van de windenergiecapaciteit niet met het netwerk verbonden. Bovendien zijn de verbindingen tussen regionale energiecentrales niet optimaal, waardoor het moeilijk is overschotten aan elektriciteit in het ene deel van het land te verplaatsen naar plekken waar een tekort is.

Als gevolg daarvan moesten bestaande centrales meer kolen verbranden en worden er nieuwe conventionele centrales bijgebouwd. Daar komt nog bij dat bestuurders ook grote nieuwe kolencentrales in reserve willen hebben omdat wind nu eenmaal geen betrouwbare energiebron is.

Het China Greentech Initiative, een groep van 80 veelal westerse bedrijven en milieuorganisaties, verklaarde eerder deze maand in een rapport dat „China’s toegenomen focus op duurzame energie een zware wissel trekt op de Chinese energieinfrastructuur. Het op duurzaamheid gebaseerde energiebeleid vereist een groter gebruik van cyclische oplossingen voor elektriciteitsopwekking en –opslag.” Ook volgens Shi Pengfei, vicevoorzitter van de Chinese Wind Power Association, zal China tot 2020 een flink aantal kolencentrales moeten bouwen om de overgang naar windenergie mogelijk te maken.

Vooral door de afhankelijkheid van steenkool is China in absolute termen een van ’s werelds grootste producenten van broeikasgassen. Vorig jaar nam het land 85% van de groei in de vraag naar steenkool voor zijn rekening. President Hu Jintao benadrukte vorige maand in een speech bij de VN dat zijn land er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 terug te dringen, maar aan een percentage wilde hij zich niet binden.

De stad Jiuquan, in het vlakke en droge noordwesten van China, illustreert duidelijk de problemen die opdoemen bij de realisatie van die plannen. Voor 2015 moet er voor 12,7 gigawatt aan windenergiecapaciteit geïnstalleerd zijn, meer dan de huidige totale kernenergiecapaciteit van China. Maar de bestuurders van de stad willen er nu ook 9,2 gigawatt aan steenkolencentrales bijhebben, voor als de wind het laat afweten. Dat staat gelijk aan de totale capaciteit van een land als Hongarije.

Bovendien zal China volgens Sebastian Meyer, directeur van milieuadviesbureau Azure International, een moderner en flexibeler elektriciteitsnet nodig hebben als het meer duurzame energie wil genereren. In de VS en Europa is dergelijke ’smartgrid’- technologie al gemeengoed, maar China blijft nog achter. Het staatsbedrijf State Grid richt zich vooral op de constructie van hoogspanningskabels tussen de waterkracht- en steenkoolcentrales in het binnenland en het dichtbevolkte oosten van het land.

De Telegraaf, 2 oktober 2009