Het NKPW heeft bij het ministerie van VROM een zienswijze ingediend over minister Cramer’s ontwerpbesluit tot wijziging van de milieuregels voor windturbines. Wij spreken daarin onze teleurstelling uit over het feit dat haar klimaat- en duurzame energiebeleid zich heeft vernauwd tot het verdrievoudigen van de windenergie op land.

Om haar doel te halen heeft zij vele plekken nodig die vanuit milieu- en ruimtelijk oogpunt niet geschikt zijn, dus verruimt zij maar de omgevingsnormen. Met het ontwerpbesluit is sprake van gelegenheidswetgeving, haastig in elkaar geknutseld.

 

Ondertussen is het ontwerpbesluit wel in strijd met de nationale en Europese wet- en regelgeving op milieuterrein en het op basis daarvan ontwikkelde beleid. De toelichting bij het besluit bevat halve en hele onwaarheden, en verdoezelt dat het ontwerp een verruiming van de bestaande geluidsnorm inhoudt.

 

Fred Jansen, voorzitter NKPW, 2 oktober 2009