Er kan een windmolenpark met grote turbines komen in de polder Rijnenburg, ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn. Dat blijkt uit een zogenaamde ‘Quickscan’ van de gemeente Utrecht. Het onderzoek gaat uit van molens met een ashoogte van 90 meter. De wieken zouden daarmee boven de Domtoren uitkomen.

Om hoeveel molens het gaat, is nog niet duidelijk, maar de gemeente spreekt van een ‘substantiële hoeveelheid’. Voor de locatie is het gemeentelijk oog gevallen op de toekomstige woonwijk Rijnenburg, omdat dat een klimaatneutrale en duurzame wijk moet worden. Iedere windmolen kan 1200 huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien. De gemeente wil 5000 tot 8000 huizen in Rijnenburg bouwen, de provincie wil er meer.

Dat het mogelijk is om de turbines in polder Rijnenburg te plaatsen, betekent nog niet dat ze er ook echt komen. Er zitten veel haken en ogen aan de bouw. Door hun invloed op het landschap zijn windmolens altijd al omstreden. De windturbines zijn vanuit de omgeving goed te zien en bepalen het stedelijke landschap. Mede door die impact wil de gemeente eerst een visie ontwikkelen op windenergie.

Een ander obstakel vormt het ministerie van Defensie. De molens mogen de radar van defensie niet verstoren. Een windmolenproject in Houten strandde in eerste instantie ook al op dat probleem. Het ministerie werkt aan een oplossing. Zolang die er niet is, zijn de windmolens in Rijnenburg vrijwel onmogelijk, maar het ministerie gaat ervan uit het probleem in 2010 opgelost te hebben. Het Houtense project is daarom ook weer opgestart.
Plannen met windmolens stuiten traditioneel op veel weerstand. Omwonenden protesteren vaak met succes. Zeker in dichtbevolkte gebieden. De protesten betreffen niet alleen horizonvervuiling. In Houten was er vooral veel protest tegen de geluidsoverlast die de molens zouden veroorzaken. In Rijnenburg zou het mee kunnen vallen met het protest. In de polder zelf staan nu nog nauwelijks huizen en de woningen van De Meern liggen aan de andere kant van de A12.

De ‘Quickscan’ werd uitgevoerd na vragen in de Utrechtse gemeenteraad. De molens passen in het grotere plan van de gemeente om de stad in 2030 energieneutraal te laten zijn. Dat is een flinke opgave, de stad stoot nu nog 1,6 miljoen ton CO2 uit. Iedere molen extra betekent 2200 ton minder uitstoot. De gemeente wil de CO2-uitstoot in de stad tot 2012 met ongeveer 75.000 ton reduceren. Afgezien van de milieuwinst, ziet de gemeente ook economische voordelen in het project. De verwachting is dat het plan kansen biedt voor de bedrijven die zich in de regio al met windenergie bezig houden.

Voorlopig moet het plan verder uitgewerkt worden. De gemeente verwacht in het voorjaar van 2010 een informatieavond te kunnen houden.

Algemeen Dagblad, Utrecht Zuid, 8 september 2009.