Provinciale staten van Friesland verzetten zich niet tegen de komst van windmolens in het IJsselmeer bij Lemmer. De provincie vindt dat de reuzenturbines het landschap aantasten, maar het rijk corrigeert de provincie en de gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat, aldus gedeputeerde Hans Konst (PvdA).

 

Vijf tot zeven turbines van het ‘Urker superpark’ komen bij Lemmer op Fries grondgebied te staan. Friesland heeft zich altijd uitgesproken tegen molens in deze hoek van de provincie. Toch zal verzet niets uithalen, omdat het project in handen van het rijk is.


Alleen FNP en SP riepen gisteren op tot verzet. ,,Dy mûnen binne domwei net yn te passen, sy slachtsje de hin mei de gouden aaien: ús lânskip’’, aldus FNP’er Douwe Bijlsma. De SP wil uitsluitend kleinschalige windmolenprojecten toestaan.


De andere partijen zien kansen op rijksgeld om oude molens in de IJsselmeerkuststreek op te ruimen. Gedeputeerde Konst zal op zo’n sanering aandringen.


Het verrommelde landschap knapt daar van op, aldus Henni van Asten van de PvdA. ,,We moeten toe naar meer energie met hogere molens. Nu hebben we in Friesland de meeste molens met het minste rendement


Leeuwarder Courant, 17 december 2009.