Een solitaire windmolen die niet aan de bouwvergunning voldoet veroorzaakt veel overlast.

 

Molen Grote Sloot opnieuw in raad, Gemeente wil molen legaliseren

De gemeenteraad van Zijpe gaat eind januari opnieuw in debat over de windmolen van de heer Schuijt aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug.


Schuijt kreeg in 2005 toestemming om op zijn grond een windmolen te plaatsen. Er werd echter een andere molen geplaatst dan in de vergunning stond. Ook werd de molen 20 meter verder landinwaarts geplaatst. Verder levert de molen veel overlast op voor omwonenden.


De gemeente heeft geprobeerd handhavend op te treden, maar de Raad van State besloot in november dat een bodemprocedure noodzakelijk is. Daardoor kan de molen gewoon blijven draaien.


De gemeente wil nu de molen alsnog legaliseren. Wel moet de heer Schuijt een planschadeovereenkomst tekenen. Hierdoor kunnen omwonenden eventuele planschade verhalen bij de heer Schuijt en niet meer bij de gemeente.


Schagen FM, 24 december 2009.