Roeland van Rooij, steunpilaar van het NKPW, is overleden. Mr. ir. van Rooij heeft altijd pal gestaan voor de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu. Hij deed dat door de politiek op verschillende niveaus aan te spreken; de gemeente van zijn woonplaats Woerden, de provincie Utrecht en de rijksoverheid.

 

Vanaf het begin maakte Roeland van Rooij al deel uit van de kerngroep van het NKPW, waar hij zich onderscheidde door zijn scherpzinnige analyses. Hij was zowel ingenieur als jurist. Als ingenieur stelde hij al vroeg vast dat de geringe stroomopbrengst van ‘windmolens op land’ op geen enkele wijze de verstoring van de leefomgeving en het milieu rechtvaardigt. Als jurist ging hij met die wetenschap aan de slag om de verschillende overheden te bevragen, de bestuurlijk-juridische kant te analyseren en met kracht van argumenten de windmolenplannen in procedures te bestrijden. Hij deed dat met veel gevoel voor humor, met een vrolijk vermogen om tot de vaak ondoorzichtige, afwerende ambtelijke structuren door te dringen.

 

Tot op het laatst bleef hij actief. Nog kort voor zijn overlijden op 4 mei, stelde hij in verband met het windpark bij Urk een brief op aan de Minister van EZ over ‘ongeoorloofde staatssteun’. In Roeland van Rooij verliest het NKPW een actieve en veelzijdige adviseur. Het NKPW mist hem.