Met het afgeven van een bouwvergunning aan Eneco heeft het nieuwe college [van Houten] de ontwikkelingen rond de windmolens op scherp gezet. Alle dertig door omwonenden en belanghebbenden [ingediende] bezwaren zijn ongegrond verklaard.

 

 

Het verstrekken van de vergunning maakt duidelijk dat het dit college ernst is met het doorzetten van de procedures. Volgens wethouder Van Liere (D66) zijn genoemde bezwaren als geluidsoverlast, veiligheid, luchtkwaliteit, flora en fauna en slagschaduwen uitputtend onderzocht.

Bij de installatie van het college eind april gaf B&W al aan voortvarend met de windmolens die in ongeveer 30 procent van de Houtense energiebehoefte kunnen voorzien, aan de slag te gaan, ondanks de nog lopende bezwaarprocedure bij de Raad van State tegen de afgegeven milieuvergunning.
Een uitspraak daarop kan nog een jaar duren, zo is de verwachting.
Die uitslag zal volgens het college positief zijn, omdat de vergunning in eerdere instantie niet op inhoudelijke, maar op technische gronden is vernietigd. Dat is inmiddels aangepast.
 
Stemgedrag
Veel Houtenaren lieten zich bij hun stemgedrag bij de recente gemeenteraadsverkiezingen leiden door de houding van de grootste tegenstander: ITH.
Met een stijging van twee naar vijf zetels werd die partij de grootste, maar werd door een omstreden manoeuvre door de vier huidige collegepartijen buiten spel gezet.
Andere initiatieven voor windenergie wil het college bespreken als deze eerste drie molens aan het Amsterdam-Rijnkanaal mogen worden gebouwd.

 

de Weekkrant, trefpunt Houten, 1 juni 2010