Vorige week heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met de nieuwe geluidsregels voor windturbines geaccepteerd. Met uitzondering van SP, SGP en PVV, steunde de commissie staatssecretaris Atsma (CDA) in zijn oordeel dat het hier om een goede regeling gaat, en dat de nieuwe geluidnorm niet soepeler is dan de oude.

 

Dit ondanks de uitkomst van de mede door dezelfde Kamercommissie (toen Commissie voor VROM geheten) georganiseerde hoorzitting van 7 oktober, waar alle uitgenodigde deskundigen, ook die uit de windturbinesector, zeiden dat de AMvB de normen verruimt. De VVD hield haar kritiek van de afgelopen 1½ jaar binnenboord, vergat haar verkiezingsbeloften, en ging door de knieën voor het CDA dat hoe dan ook de plannen voor Urk/Noordoostpolder gerealiseerd wil zien. Zonder de nieuwe normen is dit park immers onmogelijk.

 

De uitkomst betekent een onverwachte en forse tegenvaller. Er waren dertig Kamerleden nodig om af te dwingen dat deze vergaande verandering van de regels bij wet geregeld wordt. Dit is niet gebeurd omdat de steun van de VVD ontbrak.

 

Fred Jansen, 19 december 2010