De verantwoordelijke GL-wethouder wil voor 2025 in Amsterdam een uitbreiding van het huidige windvermogen met 570 MW en ziet zelfs kansen voor 1 GW erbij. *)

Dit najaar vindt overleg plaats met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, die als beleids-uitgangspunt hanteren dat er in de provincie NH geen plaats is voor meer ‘wind-op-land’.

 

Het Parool, 28 augustus 2011

 

*) De redacteur van het artikel hanteert verwarrende grootheden en kent blijkbaar het verschil niet tussen vermogen en energie en de daarbij passende eenheden.