Geachte donateurs van het NKPW,

 

Op dit moment spelen een aantal zaken die veel tijd en aandacht vragen van het NKPW.

 

Wij noemen o.a.:

 

  • Het geprojecteerde windmolenpark in de Noordoostpolder en het IJsselmeer, noord en zuid van Urk.
    Wij hebben samen met mensen uit die regio een zaak aangespannen bij de Raad van State, met name m.b.t. de toepassing van de geluidsnormen en de onmogelijkheid om de naleving van deze normen op een effectieve manier te controleren en te handhaven. Op 10 en 11 oktober zal deze behandeld worden in een zitting van de Raad van State.
De uitspraak daarvan zal/kan van grote betekenis zijn voor dit aspect van toekomstige windmolenplannen, niet alleen daar maar ook in de rest van Nederland.
  • Dit geldt o.a. voor het enorme plan voor het plaatsen van zo’n honderd windmolens in het gebied van de voormalige veenkoloniën oostelijk van het hoge land van Drenthe, ruwweg gelegen tussen Borger/Odoorn en Ter Apel aan de Groningse kant. Dat plan zal het aanzien van dit weidse gebied en de rust van de vele kleine gemeenschappen zeer ernstig aantasten en de binnen het plangebied gelegen dorpen onbewoonbaar maken door de geluidshinder die volgens het RIVM ernstiger is dan het verkeer op snelwegen mag veroorzaken.
    Nog dit jaar zal een even groot plan in de Groningse veenkoloniën gepresenteerd worden.
  • Verspreid over het land worden nog steeds, soms met toepassing van de Crisis- en Herstelwet, plannen gelanceerd voor het plaatsen van steeds grotere windmolens die een steeds grotere impact op hun omgeving zullen hebben. Wij adviseren en helpen betrokkenen waar wij kunnen.

 

Al deze plannen vragen veel tijd en inzet van de lokaal betrokkenen maar van de bestuursleden en adviseurs van het NKPW. Wij doen dit graag naar vermogen aan tijd en kennis. In een aantal gevallen kunnen wij dit niet alleen af en moeten wij professionele hulp inschakelen van juristen en b.v. geluidsdeskundigen.

 

Van geheel andere aard zijn een aantal “administratieve”aspecten van ons werk. Zo is o.a. onze website na 7 jaar aan een grondige verbetering toe. Wij kunnen dat niet zelf en hebben daarom een extern deskundige moeten inschakelen.

 

Onze financiële ruimte is momenteel zo beperkt dat, willen wij bovengenoemde zaken grondig kunnen aanpakken, wij onvoldoende uit de voeten kunnen.

 

Hoewel wij ons realiseren dat we in een voor velen financieel minder makkelijke tijd leven, willen wij u toch vragen ons een (extra) donatie te doen opdat wij ons werk naar behoren kunnen blijven doen.

 

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening 1340.22.769 t.n.v. Stichting NKPW, te Hippolytushoef.

 

Fred Jansen, voorzitter
Ben van Rijswijk secr./penningmeester
Denny de Munck, bestuurslid