"Nederland moet vaart maken met duurzame energie, anders dreigt de economische groei tegen te vallen." Dit stellen de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) in een op 19 oktober 2011 uitgebracht advies.

Het fd.nl/economie & politiek besteedt in een kort artikel (registratie noodzakelijk) aandacht aan het adviesrapport, dat als titel heeft "Remmen los". 

 

Op de website van de RLI vindt u een nadere toelichting op het rapport: ‘Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding’, alsmede links naar het persbericht en de beknopte en volledige versies van het rapport. 

 

Het rapport is per heden aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en staatssecr. Atsma (Infrastructuur & Milieu). 

 

 

Voorlopig commentaar NKPW

 

Het aardige bij dit RLI-advies is dat in het persbericht o.a. wordt vermeld (Advies, punt 3.):

"Hanteer een breder ‘frame’ voor de energietransitie. Een andere manier van kijken naar nut en noodzaak is nodig, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bedrijfseconomische belangen,"

waarbij wij gaarne aantekenen: 

 

Als wetenschappelijk kennis inderdaad een uitgangspunt vormt, verbaast het ons dat de RLI voor uitbreiding van windenergie pleit. Het is inmiddels toch aangetoond en in wetenschappelijke kringen geaccepteerd, dat de bijdrage van windenergie aan de totale energiehuishouding gering is en dient te blijven, wil er sprake kunnen zijn van een bedrijfszekere energielevering en dat windenergie op zijn best neutraal is, waar het gaat om beperking van CO2-uitstoot van het totale systeem.

 

Bedrijfseconomische belangen vragen evenmin om grootschalige uitbreiding van windenergie. Die maakt de stroomproductie alleen maar duurder, ook voor consumenten, die daardoor aan andere zaken minder te besteden hebben en de aanlegkosten en subsidies aan mega-windparken zorgen de komende 20 jaar voor nog een extra verhoging van de elektriciteitsprijs, zoals aangegeven in een recentelijk uitgelekt EU-rapport.

 

Kortom, voorstanders van grootschalige opwekking van windenergie lijken eerder gebaat bij het negeren van "wetenschappelijke kennis en bedrijfseconomische belangen" om tot "een andere manier van kijken naar nut en noodzaak" te komen.