Twee kustplaatsen verzetten zich alsnog tegen een door Eneco in zee te bouwen windpark, waarvoor het Rijk al toestemming heeft verleend.

"Voor de aanleg van windparken in zee zou als criterium moeten gelden, dat je vanaf het strand onbelemmerd de zon kunt zien ondergaan," stelt een wethouder, "zonder dat windmolens aan de horizon het beeld verstoren." Commerciële afwegingen spelen daarbij echter wel een rol.

 

Lees hier het artikel. *)

 

Parool, 28 oktober 2011

 

(vervolg)

Eneco bouwt windpark van 43 turbines, 23km uit de kust voor Noordwijk.

Vermogen 129MW – stroom voor 135.000 huishoudens †);

Kosten ca. 400 à 450 miljoen euro, met bouwsubsidie van min. van EL&I;

Start bouw eind 2013, in bedrijf in 2014, plannen voor uitbreiding.

 

Lees hier het artikel.

 

Parool, 4 november 2011 

 

*) Commentaar NKPW

Offshore windparken zijn duurder dan die op land. Verzet tegen offshore windparken zal de neiging om nieuwe projecten op land te realiseren alleen maar versterken.

 

†) Commentaar NKPW – standaard