Tennet, het staatsbedrijf dat het Nederlandse hoogspanningsnet beheert, kocht in 2009 een groot deel (40%) van het Duitse hoogspanningsnet. Op de daaraan verbonden verplichtingen lijkt Tennet zich volledig te hebben verkeken.

"Tennet heeft geen geld meer voor Duitse hoogspanningskabels."

 

Lees het volledige artikel.

 

Michael Persson, de Volkskrant, 15 november 2011

 

 

Commentaar NKPW

Volgens het artikel moet Tennet in Duitsland 5 à 6 miljard euro investeren in nieuwe hoogspan-ningslijnen. Dat geld heeft het staatsbedrijf niet. Het dacht geld aan te trekken door 49% van elke kabel aan investeerders te verkopen, maar er is nauwelijks belangstelling voor, doordat het rendement per kabel lager is dan Tennet had ingeschat.

 

Betekent dit nu, dat de Nederlandse overheid, d.w.z. de Nederlandse belastingbetaler, opdraait voor de uitbreiding van het Duitse hoogspanningsnet? Daar ziet het wel naar uit, of laat minister Verhagen Tennet failliet gaan, zoals dat tot voor kort gebruikelijk was voor bedrijven, waarvan de leiding verkeerde beslissingen had genomen?

Het lijkt ons interessant te vernemen met welke afvloeiingsregeling Tennet-topman Mel Kroon, de hardlopende ambtenaar met expansiedrift, binnenkort op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.