Den Haag dreigt Friesland op te schepen met windmolens die het provinciebestuur niet wil. Met dank aan een slimme particuliere lobby.

 

Voorstanders van windenergie uit Heerenveen, Ternaard, Garyp, Kollum en Gerkesklooster ijveren in het noorden van Friesland en langs de A32 in Boarnsterhim voor meerdere clusters van zo’n acht tot tien molens. Het exacte aantal staat nog niet vast, maar de lobbygroep denkt niet al te zuinig.

 

Lees het volledige artikel, ontleend aan de Leeuwarder Courant.

 

VVD Friesland, 16 januari 2012