De VPRO is momenteel bezig met uitzendingen van het programma "De Slag om Nederland", waarin allerlei aspecten van de ruimtelijke ordening kritisch worden behandeld.
De uitzendingen vinden plaats op maandagavonden op Nederland 1.

 

De VPRO bereidt momenteel een uitzending voor over de invloed van windturbines op het Nederlandse landschap.

In verband daarmee roept de VPRO iedereen die tegen wind-op-land in actie komt of al is gekomen op zich bij haar te melden.

 

De NKPW ondersteunt die oproep van harte. Laat massaal van u horen. Dit is een mooie kans om onze kritische standpunten onder de aandacht van een breder publiek te brengen en daarbij de indruk weg te nemen dat het alleen NIMBY’s zijn die zich tegen windmolens-in-de-achtertuin verzetten.

 

Zie hiervoor: VPRO – De Slag om Nederland / Windmolens, 26 januari 2012.