Bewoners in de kop van Noord-Holland hebben een website geopend, waar klachten over windmolenoverlast in heel Nederland gemeld kunnen worden.

Dit burgerinitiatief is ontstaan omdat in deze provincie steeds meer mensen geconfronteerd worden met zeer ernstige overlast van de nieuwe generatie zeer grote windturbines, zo meldt het Noord-Hollands Dagblad in een artikel van 28 augustus.

 

Windmolenherrie melden op internet
Milieudienst Kop van Noord-Holland steunt initiatief bewoners.

DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD

HOLLANDS KROON – Wie last heeft van windturbines, kan zijn klachten voortaan kwijt op de site www.windmolenklachten.nl. Het meldpunt is opgezet door bewoners uit de kop van Noord-Holland. Een prima initiatief, vindt de Milieudienst in dat gebied.

 

,,Wij lopen tegen een muur op. Omwonenden van windturbines ondervinden ernstige overlast, maar de overheid grijpt niet in. Vandaar dit meldpunt”, zegt Henno Dasselaar van de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe, de initiatiefnemer van de site. *)

 

In het windturbinerijke noorden van de provincie veroorzaken sommige windmolens veel klachten. Berucht is een windturbine in Sint Maartensbrug, die al jaren de buren van hun rust berooft. Ook drie grote windturbines in de polders tussen Schagen en het Amstelmeer, zorgen voor veel problemen. De nieuwe windturbine De Ambtenaar in de Wieringermeer, met 135 meter de hoogste van Nederland, roept ook al klachten op.

 

De bewoners klagen er vooral over dat de voortdurende geluidshinder ze op de zenuwen werkt. Daarnaast zijn hun woningen minder waard geworden.

 

,,Maar wij willen zeker niet alleen klachten uit onze eigen regio verzamelen”, zegt Henno Dasselaar. ,,Wij hebben onze website bedoeld als een nationaal meldpunt. Want het is een nationaal probleem.

 

,,Belangrijk doel is het aanscherpen van de geluidsnorm voor windturbines. Die is sinds 1 januari 2011 versoepeld. Mede daarom vallen praktisch alle windturbines, ook de meest omstreden exemplaren, binnen de normen. Ze mogen ook meer lawaai veroorzaken dan vroeger.”
Dat zegt Eric Allard van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. ,,De windturbine in Sint Maartensbrug moest voorheen tussen 22.40 en 7 uur worden stilgezet. Maar dat hoeft niet meer en gebeurt dus niet.”

 

Allard vindt het dan ook ‘heel goed’ dat de omwonenden op deze manier aandacht vragen voor het probleem van de geluidsoverlast.

 

De gemeenten Zijpe en Anna Paulowna hebben bij de provincie en het rijk al vergeefs geklaagd over de geluidsnormen.

 

*) Een permanente link naar dit meldpunt is ook opgenomen onder “Links > Actiegroepen” op deze NKPW website.

 

————————————————–

 

‘Zoef-zoef-zoef, uur na uur, gek word je ervan’

 

Sommige windmolens in de provincie Noord-Holland veroorzaken ‘zenuwslopende overlast’, schrijven mensen op www.windmolenklachten.nl.

 

„Grote overlast, marsritme van carnavalsdeunen, boven ons hoofd, onontkoombaar en uren achter elkaar”, schrijft Irene Grijzenhout, die op 300 meter afstand van een grote windturbine in de Oostpolder woont.
„Wat zijn dat voor wetten, wat was dat voor gemeentebestuur, die dergelijke zenuwslopende overlast mogelijk maakt? Maar vandaag is het gelukkig rustig. Misschien kunnen we met deze warmte wel met het raam open slapen.”

 
C. Sijm woont nabij een grote windmolen in de buurt van Oudesluis. „Sedert twee jaar hebben wij ernstig overlast van een windturbine die op 998 meter van onze woning staat. Het is geluids-terreur in zijn zuiverste vorm. Weg landelijk wonen, weg rust, weg de waarde van je woning waar je al 40 jaar woont, weg erfenis voor je kinderen, weg gezondheid, weg lekkere zomers. Ik ben inmiddels ziek omdat je nooit meer tot rust kan komen. Ik heb nu een woning waar je nergens meer naar buiten kunt kijken zonder een WINDTURBINE TE ZIEN EN TE HOREN.”

 
Aad Kramer woont bij het windmolenparkje van Burgervlotbrug. „Al jaren worden we dol van die herrie”, schrijft hij. „Ze piepen en het geluid gaat almaar door van ZOEF / ZOEF / ZOEF. Gek word je er van.”

 

————————————————–

 

Brandbrief aan de Kamer

 

De rechtsbescherming tegen windmolens is een wassen neus. Dat schrijft het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW), gevestigd te Schagen, in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

 

Het NKPW – een initiatief van de gepensioneerde marien geoloog Fred Jansen – roept de Kamerleden op om de regelgeving rond windturbines op het land te herzien. De laatste paar jaar is die versoepeld, onder meer door de Crisis- en herstelwet en een aanpassing van de geluidsnormen. „Wind turbines mogen drie keer zoveel geluidshinder veroorzaken als snelwegen”, schrijft het NKPW.
De brief is geschreven mede namens 85 anti-windturbine-bewonersgroepen.

 

Noord-Hollands Dagblad, 28 augustus 2012.

 

————————————————–

 

Overige informatie

 

RTV NH heeft de afgelopen week een radioreportage uitgezonden.

 

Zaterdag, 1 september, om 9:30u komt er een cameraploeg van SBS 6 langs voor een reportage over het meldpunt voor windmolenoverlast. Deze opnamen worden gemaakt bij de windturbine aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug (gemeente Zijpe).
Wij nodigen u uit om daarbij aanwezig te zijn. Wellicht dat u de gelegenheid krijgt om daar uw klacht voor de camera toe te lichten. De opnamen worden uitgezonden tijdens het programma Hart van Nederland op zaterdagavond 1 september. Bekijk de VIDEO.
Ook de politieke partijen zijn benaderd voor een reactie.

 

Het klachtenteam van www.windmolenoverlast.nl.