Skip to main content

Windturbines na boorplatforms grootste i...

  Ondanks hun milieuvriendelijke imago hebben, als het om het visuele aspect gaat, windturbines op of langs de Nederlandse grote wateren na boorplatforms de grootste negatieve invloed op de belevingswaarde. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van de WOT Natuur & Milieu. Alterra onderzocht voor de Natuurbalans 2008 de invloed van een aantal […]

Plussen en minnen van windenergie

  “Windenergie is omstreden. De weinig genuanceerde berichtgeving over windenergie laat zien dat de discussie erover tamelijk gepolariseerd is. Dat komt niet alleen door het zware stempel dat windenergie op grote landelijke productiegebieden drukt. Ook financieel moeten er offers voor worden gebracht.Uiteraard roept dat politieke en maatschappelijke vragen op. Wat is het nut en wat […]

Catastrophic turbine failure at Vermont

  Catastrophic turbine failure at Vermont Turbine #10 at the Searsburg wind energy facility in Searsburg, Vermont (New Hampshire) experienced a catastrophic failure when one of the blades came in contact with the turbine’s tower causing it to buckle during high winds. This turbine’s 28-ton nacelle and 3-blade rotor assembly crashed to the ground scattering debris […]

Analyse windenergieprojecten VROM

Analyse windenergieprojecten VROM Twee derde van de geplande windprojecten strandt, zo was half augustus in diverse kranten te lezen. VROM heeft een onderzoek uit laten voeren en hieruit blijkt dat de grootste belemmeringen te vinden zijn bij gemeenten. De belangrijkste argumenten voor gemeenten, om niet mee te werken aan windenergieprojecten, zijn verrommeling van het landschap, waardevermindering van woningen en overlast voor omwonenden. Ook zijn […]

Vergeet de windmolens, bouw meer kerncen...

  Alleen investering in nieuwe kerncentrales kan de grote hoeveelheid betrouwbare energie leveren die een land als Nederland nodig heeft, schrijft Jan van Erp (kerntechnisch ingenieur) in de Volkskrant. Visie, Strategie en Agenda is de titel van het kortgeleden verschenen energierapport van het kabinet. Jammer is dat de ‘visie’ grotendeels is gebaseerd op wensdromen. Het bouwen van nieuwe kerncentrales vormt […]

Eenderde minder CO2 is een illusie

  Om de doelen te halen, moet de uitstoot niet met 30 procent omlaag, maar met bijna de helft, omdat 1990 het uitgangspunt is’, zegt Jochem Moerkerken van adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants, die een studie uitvoerde naar de Nederlandse energiesector. ‘Zo’n grote vermindering haal je nooit.’ De reden: Nederland staat vol met ‘oude rommel’ […]

Geen windpark bij Nieuw-Vossemeer

Energiebedrijf  Eneco ziet af van verder ontwikkelen van de locatie in de Hendrikpolder langs het Rijn-Schelde Kanaal bij Nieuw-Vossemeer. Daar wordt al een paar jaar gewerkt aan een parkje met vijf turbines. Volgens Ronald de Kloet van Eneco past de locatie echter niet in het nieuwe ruimtelijk beleid van het Ministerie van VROM. Het Ministerie, […]