Skip to main content

Pfeifende Stromműhlen

  Zum Ärger der Bürger von Georgsfeld pfeifen die beiden neuen Windenergieanlagen in ihrer Nachbarschaft seit der Inbetriebnahme am 10. Januar Tag und Nacht. In einigen Häusern soll das Geräusch bei starkem Wind selbst bei geschlossen Fenstern zu hören sein; auf jeden Fall ist es nach übereinstimmender Aussage mehrerer Anwohner so laut, dass niemand mehr […]

Analyse windenergieprojecten VROM

Analyse windenergieprojecten VROM Twee derde van de geplande windprojecten strandt, zo was half augustus in diverse kranten te lezen. VROM heeft een onderzoek uit laten voeren en hieruit blijkt dat de grootste belemmeringen te vinden zijn bij gemeenten. De belangrijkste argumenten voor gemeenten, om niet mee te werken aan windenergieprojecten, zijn verrommeling van het landschap, waardevermindering van woningen en overlast voor omwonenden. Ook zijn […]

Vergeet de windmolens, bouw meer kerncen...

  Alleen investering in nieuwe kerncentrales kan de grote hoeveelheid betrouwbare energie leveren die een land als Nederland nodig heeft, schrijft Jan van Erp (kerntechnisch ingenieur) in de Volkskrant. Visie, Strategie en Agenda is de titel van het kortgeleden verschenen energierapport van het kabinet. Jammer is dat de ‘visie’ grotendeels is gebaseerd op wensdromen. Het bouwen van nieuwe kerncentrales vormt […]

Eenderde minder CO2 is een illusie

  Om de doelen te halen, moet de uitstoot niet met 30 procent omlaag, maar met bijna de helft, omdat 1990 het uitgangspunt is’, zegt Jochem Moerkerken van adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants, die een studie uitvoerde naar de Nederlandse energiesector. ‘Zo’n grote vermindering haal je nooit.’ De reden: Nederland staat vol met ‘oude rommel’ […]

Windmolens gevaar voor vleermuizen

  De Zoogdierverniging VZZ trekt aan de bel bij de minister over de gevolgen van het toenemend aantal windmolens voor vleermuizen. De Zoogdiervereniging VZZ heeft een brief gestuurd aan minister Cramer van VROM. Daarin waarschuwt zij voor de gevolgen van windmolenparken voor vleermuizen. Er zijn al langer vermoedens dat windmolens slachtoffers maken onder de vleermuizen. […]

Minister Cramer gokt mis met windenergie

Minister Cramer gokt mis met windenergie ”Milieuminister Cramer bouwt luchtkastelen met haar windenergieplannen. Die harde kritiek komt uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De wens van de PvdA-bewindsvrouw om over twaalf jaar twintig procent van ons energieverbruik uit duurzame energie te halen, is „schier onmogelijk”, aldus voormalig WRR-lid Leigh Hancher.  Aangezien dertig procent van […]

Geen windpark bij Nieuw-Vossemeer

Energiebedrijf  Eneco ziet af van verder ontwikkelen van de locatie in de Hendrikpolder langs het Rijn-Schelde Kanaal bij Nieuw-Vossemeer. Daar wordt al een paar jaar gewerkt aan een parkje met vijf turbines. Volgens Ronald de Kloet van Eneco past de locatie echter niet in het nieuwe ruimtelijk beleid van het Ministerie van VROM. Het Ministerie, […]

Windturbines na boorplatforms grootste i...

  Ondanks hun milieuvriendelijke imago hebben, als het om het visuele aspect gaat, windturbines op of langs de Nederlandse grote wateren na boorplatforms de grootste negatieve invloed op de belevingswaarde. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van de WOT Natuur & Milieu. Alterra onderzocht voor de Natuurbalans 2008 de invloed van een aantal […]

Planvorming windmolens hoort op lokaal s...

Op 4 maart verzocht DG Ruimte van het Ministerie van VROM het RPB om te adviseren inzake de Landelijke Uitwerking Windmolens. DG Ruimte vroeg daarbij om 1. een vergelijking tussen de situatie in Nederland en Europa (conclusie: wind op zee heeft het grootste potentieel). 2. een contra-expertise over de gekozen locatiecriteria, die de ontwerpateliers van […]