Skip to main content

Provincie NH ziet weinig in windplannen ...

  De ambitieuze plannen van de gemeente [Amsterdam] met windenergie stuiten op bezwaren van de provincie [Noord-Holland]. Wethouder Maarten van Poelgeest wil grote windmolens plaatsen in het Westelijk Havengebied, Noord, Zuidoost en Oost. Op dit moment wordt 3,5 procent van de Amsterdamse huishoudens via windenergie voorzien van elektriciteit. In 2016 zou het om liefst 27 […]

Vallende ijsbrokken van windmolens in De...

  Afgebroken stukken ijs van windmolens hebben eind vorige week voor levensgevaarlijke situaties gezorgd op de Kloosterlaan in Delfzijl. Mensen die dagelijks over die laan naar hun werk rijden, hebben vuistdikke ijsbrokken op de weg zien liggen.  Eén van hen belde de politie, maar er werden geen maatregelen getroffen. De windmolens bleven ook gewoon draaien. Eneco […]

Windturbines en de aanslag OZB

  Eind vorige maand is bij iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen in de bus gevallen. Deze aanslag is voor de heffing van de O.Z.B. (onroerendezaakbelasting) en is gebaseerd op de zgn. WOZ-waarde van de woning en/of het perceel. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag kunt u – binnen zes […]

Veel kritiek op windmolenpark

  Bewoners van de dorpen Munnekezijl en Lauwerzijl kwamen woensdagavond massaal af op een bijeenkomst van de gemeente Kollumerland waarin informatie werd verstrekt over een windmolenpark bij hun dorp. Ten noorden van Munnekezijl en onder Zoutkamp wil het college van B&W het windmolenpark met negen windturbines toestaan.  Er staan momenteel in de gemeente Kollumerland zes windmolens […]

Word donateur en steun het NKPW

OPROEP AAN SYMPATHISANTEN VAN HET NKPW Het NKPW is een vrijwilligersorganisatie, een stichting die zich inzet om lokale actiegroepen-tegen-windturbines te adviseren en te ondersteunen en die op landelijk niveau o.a. met wetenschappelijk onderbouwde argumenten tracht een politiek draagvlak te creëren voor haar standpunt dat een grootschalige toepassing van “wind-op-land” grote afbreuk doet aan het leefmilieu […]

Windhoek wil windturbines niet naast weg

  Eind vorige week kwamen grote stukken ijs op de Kloosterlaan in Farmsum terecht. Vorige week woensdag werd een aantal turbines in de Eemshaven om dezelfde reden stopgezet. Door het koude weer ontstaat er ijsvorming op de turbines. Niet zelden belandt het ijs vervolgens op het wegdek. Bestuurslid Hiltje Zwarberg van Windhoek (en NKPW) vindt daarom […]

Mr. ir. Van Rooij overleden

  Roeland van Rooij, steunpilaar van het NKPW, is overleden. Mr. ir. van Rooij heeft altijd pal gestaan voor de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu. Hij deed dat door de politiek op verschillende niveaus aan te spreken; de gemeente van zijn woonplaats Woerden, de provincie Utrecht en de rijksoverheid. Vanaf het begin maakte […]

Amsterdam zet in op meer windparken

Amsterdam zet in op meer windparken Amsterdam biedt het kabinet aan nieuwe windmolens in de stad neer te zetten, die in staat zijn stroom op te wekken voor honderdduizend gezinnen. Dat schrijft wethouder Maarten van Poelgeest (Klimaat en Energie) in een brief aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.*) Deze week sloot […]