LJN: AP8286, Raad van State, zaaknummer 200307271/1, uitspraak: 07-07-2004

Dongeradeel

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Dongeradeel hebben in 2003 een wijzigingsplan te Ternaard vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt mede de bouw van windturbines mogelijk. GS van Fryslân hebben het wijzigingsplan goedgekeurd.

 

[Appelanten] hebben beroep ingesteld bij de RvS, mede tegen de bouw van solitaire windturbines, wegens strijd van het wijzigingsplan met het streekplan ‘Windstreek 2000’. Het streekplan sluit namelijk de plaatsing van solitaire windturbines uit in Ternaard.

De RvS geeft aan dat GS weliswaar in een concreet geval kan afwijken van de procedureregels van het streekplan, maar uit de stukken en de hoorzitting is niet duidelijk geworden waarom GS in dit geval een afwijking inzake solitaire windturbines gerechtvaardigd acht.

Dit is in strijd met de te betrachten zorgvuldigheid.

Het beroep van [Appelanten] is gegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AP8286

 

Roeland van Rooij