LJN: AQ3617, Raad van State, zaaknummer 200301816/1, uitspraak: 21-07-2004

Streekplan Zuid-Holland West

 

Samenvatting  

GS van Zuid-Holland hebben in 2003 het streekplan ‘Zuid-Holland West’ vastgesteld.

Tegen dit streekplan hebben 22 rechtspersonen/personen beroep ingesteld bij de RvS.

 

De RvS gaat eerst in op de vraag of de RvS bevoegd is. Dat is de RvS m.b.t. de zogenaamde ‘concrete beleidsbeslissingen’ in het streekplan. Het streekplan behelst 5 concrete beleidsbeslissingen, maar zoeklocaties voor windturbines worden in het streekplan niet genoemd als concrete beleidsbeslissing.

B&W van de gemeente Alkemade en B&W van de gemeente Midden-Delfland hebben beroep ingesteld tegen de aanwijzing van een zoeklocatie voor windturbines. In zoverre is de RvS onbevoegd de beroepen m.b.t. de zoeklocaties voor windturbines in het streekplan te behandelen.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  

http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AQ3617 

 

Roeland van Rooij, d.d. 25-07-2004